O mnie

„Moim zadaniem jest przygotować dziecko do drogi, nie drogę do dziecka.”

mgr Justyna
Kozera-Rybicka

Pomagam i wspieram przede wszystkim w problemach życia codziennego, a także w sferze emocjonalno-społecznej:

  • kłopoty w szkole,
  • rozwój dziecka,
  • zaburzenia nastroju,
  • zaburzenia lękowe,
  • zaburzenia koncentracji,
  • trudności w relacjach społecznych,
  • obniżone poczucie własnej wartości.

Swoje doświadczenie zdobywam pracując również jako psycholog w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, współpracując z placówkami przedszkolnym i szkolnymi.

Moją pracę opieram na indywidulnym podejściu do pacjenta, a fundamentem dla mnie jest relacja terapeutyczna oparta na akceptacji i zaangażowaniu. Nieustannie dążę do podnoszenia kompetencji zawodowych.