O mnie

„Moim zadaniem jest przygotować dziecko do drogi, nie drogę do dziecka.”

mgr Justyna
Kozera-Rybicka

Pomagam i wspieram przede wszystkim w problemach życia codziennego, a także w sferze emocjonalno-społecznej.

Pracuję integracyjnie, co oznacza, że w zależności od potrzeb rozwijam się i korzystam z różnych podejść terapeutycznych, a nurt poznawczo-behawioralny jest moją bazą.

Moją pracę opieram na indywidulnym podejściu do pacjenta, a fundamentem dla mnie jest relacja terapeutyczna oparta na akceptacji i zaangażowaniu. Nieustannie dążę do podnoszenia kompetencji zawodowych.