Szkolenia

Moje dotychczasowe kursy, szkolenia i webinaria.

Kursy i szkolenia:

– Trening Umiejętności Społecznych i Kontroli Złości

– Zaburzenia lękowe dorosłych

– Interwencja kryzysowa

-Zastosowanie AAC u dzieci z autyzmem

-Zaburzenia lękowe u dzieci i młodzieży

-Terapia ręki i wspieranie rozwoju motorycznego dziecka

-Terapia skoncentrowana na rozwiązaniach

-Psychologia dziecka

-Terapia poznawczo-behawioralna

-Metodyka zajęć terapeutycznych dla uczniów z zaburzeniami
umiejętności społecznych i emocjonalnych.

-Wprowadzenie do diagnozy psychologicznej dziecka.

-Dziecko z autyzmem – sposób pracy i budowania relacji podczas
zajęć


Webinaria:

-Trening Regulacji Emocji. Ćwiczenia i zabawy dla dzieci i
młodzieży

– Budowanie poczucia własnej wartości. Ćwiczenia z
elementami terapii śmiechem dla dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym.

– ADHD. Zabawy i ćwiczenia dla dzieci z nadpobudliwością
psychoruchową w przedszkolu i szkole.

– Obserwacja diagnostyczna dziecka. Niepokojące objawy
rozwojowe wieku przedszkolnego i szkolnego.

– Lęk u dzieci. Jak oswoić dziecięce lęki?

-Grafomotoryka. Zabawy i ćwiczenia dla dzieci w wieku
przedszkolnym i szkolnym.

-Analiza rysunku dziecka w wieku przedszkolnym  szkolnym.

-Trening odporności psychicznej dla dzieci i młodzieży

-Ćwiczenia wyciszające w pracy z dziećmi w wieku
przedszkolnym i szkolnym

-Depresja u nastolatków. Wiem, rozumiem, pomagam.

-Przebodźcowanie. Praca z dzieckiem przestymolowanym i
przeciążonym sensorycznie.